Little City Linedancers 2016/17

Vi er hjemmehørende i Hammel og danser i dansesalen i Inside, Dalvej 1, 8450 Hammel

Velkommen til vores hjemmeside

VI STARTER OP IGEN D. 12. JANUAR  

Vi danser hver torsdag i dansesalen på InSide  
 
Begynder kl 18.30-19.20
Letøvede/øvede 19.30-20.20
Meget øvede 20.30-21.00 

Kontingent kan indbetales på
Reg. Nr. 5787 kontonr. 8479 5501 75

 
Kontakt:
Formand Tommy Martensen 21 444 075

tommymartensen@gmail.com


  GENERALFORSAMLING OG JULEFROKOST

Medlemmer af Little City Linedancers inviteres hermed til Generalforsamling samt Julefrokost lørdag den 28. januar.

Generalforsamlingen starter kl.1800 i dansesalen og
julefrokosten kl. 1900 i restauranten på 1. sal.
Når spisningen er vel overstået hygger og danser vi i dansesalen.

JULEFROKOSTEN er InSide's tag-selv-bord + lidt ekstra
Pris: Medlemmer 150 kr. Ikke-medlemmer 250 kr.
Tildelding: Hurtigst muligt - og senest torsdag d. 26.

DAGSORDEN     

  1.   Valg af stemmetæller
  2.   Valg af dirigent
  3.   Formanden beretter
  4.   Regnskabsaflæggelse
  5    Behandling af indkomne forslag
  6.   Fastsættelse af kontingent
  7.   Fastsættelse af dansekontingent
  8.   Godkendelse af budget 
  9.   Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
        a) På valg til bestyrelsen er Tommy (modtager ikke genvalg) 
            samt Mette og 
Susanne
        b) Suppleanter på valg er  Käte og Rikke
10.   Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
        a) På valg som revisorer er Grete og Dorthe.
        b) p valg som revisorsuppleant er Anni
11    Eveentuelt
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den  19. januar

   


- - - - - - -


find os også på facebook

https://www.facebook.com/groups/761590463905632/


Danselisten på hjemmesiden bliver opdateret hver uge
i dansesæsonen


Sidst opdateret 26/12 2016
_________________________________________

OPSKRIFTEN FRA AFSLUTNINGS-KAGEN 2014
LIGGER PÅ OPSLAGSTAVLEN


   

Opslagstavlen kan bl.a. bruges til køb og salg

På siden Arrangementer vil vi prøve at lægge de arrangementer ind som foregår i Ind- og udland - lige fra linedance træf til countryarrangementer

Har du evt. et arrangement du vil have optaget kan du kontakte
Tommy Martensen på email tommymartensen@gmail.com

Danselisten kan du se de danse der bliver danset i løbet af året

Kontakt til Bestyrelse eller Instruktør finder du under Bestyrelsen

Velkommen..


Medlemskontingent 100 kr.

Begynderhold (24 lektioner) 500 kr. excl. kontingent
Let øvede/øvede (24 lektioner) 500 kr. excl. kontingent
Meget øvede (30 min) er et tilvalg til ovenstående

Dans på 2 hold 800 kr. excl. kontingent
Letøvede/øvede og meget øvede 650 kr. excl. kontingent