Referat Generalforsamling 2017

Referat Generalforsamlingen den 28. januar 2017

Referat : generalforsamling den 28/1 2017

Ad 1. Dorthe og Mette

Ad 2. Mette

Ad 3. Formanden redegjorde for rådets arbejde med at skaffe flere medlemmer fra konstitueringen i 2016 og til nu. Aktiviteter som  dans til Hanksville og og på Hammel hestemarked er ikke blevet efterspurgt i år . Disse optrædener kan sommetider give nogle medlemmer og bestyrelsen håber derfor at komme i dialog med handelsstandsforeningen om at komme på i  sæsonen2017/18.
Et klasse arrangement på Skovvangskolen har været en god oplevelse for både forældre, elever og dansere.
Medlemstallet er dalende og det betyder noget  for økonomien , og vi skal nok tænke alternativt for at få det hele til at hænge sammen.

Ad 4. Regnskabet godkendt, kassebeholdning er 4504,55kr og kasse og bankbeholdning er 21044,11 kr

Ad  5. Forslag om ændring af dansetiderne:
Hold 1. : 18.30-19.15
Hold 2. : 19.25-20.10
Hold 3. : 20.20-21.05
Forslaget godkendt

Ad 6. Kontingent er stadig 100kr

Ad. 7. Dansekontingent :
Hold 1. 550 kr
Hold 2. 550/300 kr.
Hold 3. 550/300 kr.
Danseafgiftsforhøjelsen godkendes.

Ad 8. Budgetforslag godkendes

Ad.9. Mette og Susanne blev genvalgt og Dorthe blev valgt ind i bestyrelsen
Suppleanter:  Bitten og Hanne

Ad 10. Revisorer blev Grete og Else Marie
Revisorsuppleant blev Anni

Evt. Markedsføring: video på Facebook og Hammel info
Regulering af egen betaling til arrangementet efter generalforsamlingen år 2018

Referent : Hanne Mølbæk Nielsen