Referat Generalforsamling 2015

Referat fra Generalforsamling

den 31. januar 2015 kl. 18.00 i Inside.

 

Dagsorden:

  1.   Valg af dirigent.
  2.   Valg af stemmetællere.
  3. Formandens beretning.
  4.   Regnskabsaflæggelse.
  5.   Indkomne forslag.
  6.   Fastlæggelse af kontingent / danseafgift.
  7.   Godkendelse af budget.
  8.   Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  9.   Valg af suppleanter.
10.   Valg af revisorer og revisorsuppleant.
11.   Eventuelt.


ad 1.

Carsten blev valgt som dirigent, og han konstaterede, at der var indkaldt til generalforsamlingen rettidig.

 

ad 2.

Stemmetællere: Karin og Dorthe.

 

ad 3.

Formandens beretning begyndte med eventyrlinen: Da den store danseglæde igen kom til Hammel.

Efter sidste generalforsamling var hovedemnet for den konstituerede bestyrelse, hvordan vi får fat i nye og gamle dansere, fordi medlemstallet var faldet drastisk de sidste par år.

Vi tog en snak med danserne, og her skinnede det igennem, at vi nok skulle se efter en ny instruktør.

Bestyrelsen havde et møde med Carsten, og efter mødet blev vi enige om at ansætte Carsten og opsige Lynne.

For et år siden var vi knap 20 dansere. Pt. er vi 34 medlemmer.

I løbet af året har vi deltaget i 2 arrangementer i Hammel og 1 i Thorsø

Hangwill Hammel var vi 12 dansere.

Julearrangementet var vi 24 dansere.

Carsten og Tommy har søgt Tuborgs Grønne Fond om penge til musikudstyr.

Resultatet blev: 8.400,00 kr. til indkøb af højtalere m.m.

Formanden takkede for Carstens energi og tålmodighed.

Bestyrelsen og suppleanter fik også en tak på vejen.

 

ad 4.

Regnskabet godkendt.

Overskud på 5.645,77 kr.

Kasse- og bankbeholdning i alt: 14.851,65

 

ad 5.

Et forslag fra bestyrelsen - bilag 1.

At bestyrelsesmedlemmer ikke betaler danseafgift, men kun medlemskontingent.

Blev enstemmigt vedtaget, og at punktet bliver skrevet i vedtægterne i § 6 stk. 6.

Ingen andre indkomne forslag.

 

ad 6.

Pt. er årskontingent 100,00 kr. 1 dansehold 500,00 kr. 2 dansehold 800,00 kr.

Der var enighed om, at bestyrelsen fastsætter kontingentet.

 

ad 7.

Budget godkendt.

 

ad 8.

Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg: Tommy, Susanne og Bitten.

Bitten ønskede ikke genvalg

Tommy genvalgt

Susanne genvalgt

Mette valgt

 

ad 9.

Valg af suppleanter.

Genvalg af Käte og Rikke.

 

ad 10.

Valg af revisorer og revisorsuppleant.

Genvalg af Grete og Dorthe.

Anni genvalgt som suppleant.

 

ad 11.

Nye tider og nye hold?

Begynderhold - Let øvede - Øvede

Forslag fra næste sæson:  

Begyndere                          -   onsdag

Let øvede / øvede              -   torsdag     

Konsekvenser for ændrede dansetider/dage skal ske i samartbejde med medlemmerne, således at der ikke mistes medlemmer

Bestyrelsen skal tænke over, om passive medlemmer har stemmeret til generalforsamlingen.


For referat

Sigrid