Referat Generalforsamling 2020

Referat
Generalforsamling  i Little City linedancers d 24/1 2020 i Inside, Hammel:

 

 

Dagsorden:

  1.   Valg af dirigent.

  2.   Valg af stemmetællere.

  3.   Formandens beretning.

  4.   Regnskabsaflæggelse.

  5.   Indkomne forslag. Dansetider Ingrid

  6.   Fastlæggelse af kontingent / danseafgift.

  7.   Godkendelse af budget.

  8.   Valg af bestyrelsesmedlemmer.

  9.   Valg af suppleanter.

10.   Valg af revisorer og revisorsuppleant.

11.   Eventuelt.

 

1. Ingrid blev valgt.

2. Susanne og Mette blev valgt.

3. Formandens beretning

Jeg vil på bestyrelsens vegne byde jer alle velkommen til generalforsamlingen i Little City linedancers.

Vi har haft et godt år med dans i dansesalen  og med tilgang af nye medlemmer.
Der er nu 25 Dansere i klubben.

Bestyrelsen diskuterede på møder , hvordan vi kunne gøre opmærksom på vores forening og linedance ift opstart i september 2019.

Vi kom frem til at en omtale i den lokale ugepost og på  de omkring liggende byers hjemmeside samt flyers på lokale markeder , var det vi ville satse på.
Det belastede ikke økonomien og var måske lige så effektivt som dyre annoncer, der drukner i mængden af andre  fritidstilbud.

Jeg blev  i slutningen af august og frem til i december kontaktet af 11personer via vores hjemmeside.
De ville have mere at vide, ville spørge om prøvetime mv.
Så det , der virkede i år var folks søgning på nettet og måske at de havde set os på bysiderne Hammel, Fårvang , Thorsø  mv.

Nogle kom 2 til 3 gange og stoppede  igen af forskellige årsager. Vi kan håbe at de kommer igen senere.
Nogle danser hos os nu , og det er dejligt med nye dansere på holdene.
Året var også præget af at de to hygge arrangementer,  sommerafslutning og juleafslutning var med flere deltagere end vanligt.

Det er dejligt, da vi så kan snakke på kryds og tværs.
Det er der jo ikke så meget tid til på danse aftenen.

Nogle af de nye dansere undrede sig over at hold 1 dansede i så kort tid.
De mente at de kun var opvarmet , når lektionen sluttede.
De talte med bestyrelsen og Ingrid om dette , og det er der kommet et forslag  fra Ingrid ud af.

Bestyrelsen bestemte sig for at spørge danserne , om de var med på at danse et gratis kvarter mere resten af sæsonen, for at se om det var det rigtige at satse på
Det hører vi,  at det er , og vi når også nogle af dansene to gange på en aften. Det er  godt for indlæringen af nye danse!


Vi har igen i år fået en kompetent og hyggelig undervisning af Ingrid.
Du har altid stor energi og godt humør.
Tak for det.

Det ser ud til at alle hygger sig på holdene og derfor bliver det dejligt med endnu en sæson med gode danse hver torsdag.

På foreningens vegne
Hanne

4. Regnskabet blev gennemgået og godkendt.


5. Ingrid foreslår nye dansetider fra sept. 2020,da hun mener 45 min er for kort tid af hensyn til indlæring - man når ikke nok.
Forslaget er : Hold 1 18.15-19.40 begynder/let øvede (vil efterhånden stige i sværhedsgrad).
Hold 2 19.45-21.10 letøvede/øvede plus.
6. Priserne vil stige lidt.
Hold 1: 1,5 timer 24 gange 800 kr.
Hold 2: det samme som hold 1.
Hold 1+2: 1100 kr.
Medlemskontingentet er herefter inkluderet i priserne. (skal ændres i vedtægterne).

5+6 Ændringer i tider og priser blev enstemmigt vedtaget.

7. Budgettet blev vedtaget.

8. Hanne Nielsen modtager ikke genvalg.
Bitten Belli modtager genvalg.
Mette Munck stiller på opfordring op og vælges.

9. Dorthe Birk Jensen og Rikke Nielsen.

10. Revisorer : Anni Madsen og Sheila Vestergaard.
Revisorsuppleant : Birte Birk.

11. Bitten orienterer om, at der ikke gives erstatningsundervisning ved Ingrid's sygdom.