Referat Generalforsamling 2018

Referat 2018

Referat fra Generalforsamling

den 20. januar 2018 kl. 17.00 på Italia.

 

 

Dagsorden:

  1.   Valg af dirigent.

  2.   Valg af stemmetællere.

  3.   Formandens beretning.

  4.   Regnskabsaflæggelse.

  5.   Indkomne forslag.

  6.   Fastlæggelse af kontingent / danseafgift.

  7.   Godkendelse af budget.

  8.   Valg af bestyrelsesmedlemmer.

  9.   Valg af suppleanter.

10.   Valg af revisorer og revisorsuppleant.

11.   Eventuelt.

 

ad 1.

Dorthe blev valgt som dirigent.

 

 ad 2.

Stemmetællere: Ute og Ingrid.

 

 ad 3.

Formandens beretning.

Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne byde alle hjertelig velkommen til vores årlige

begivenhed generalforsamling / julefrokost i Little City Lindedansers.

Det er en fornøjelse at se, at vi har jeres opbakning, uden jer ville vi ikke være her.

Der er 23 dansere i klubben, og de fleste er heldigvis gengangere fra tidligere år.

 

Det er ikke nemt at skaffe nye medlemmer, vi har prøvet mange forskellige metoder,

men det er ikke nye medlemmer, vi falder over - men så længe klubben har overskud,

vil vi være her - der er dog nogen nye dansere hvert år, som finder vej til os - og det

er vi meget glade for.

Tak til dem.

 

Vi har prøvet at lave et spørgeskema, som mange af jer har udfyldt, og det viste en

gennemgående tilfredshed både med dansene / sværhedsgraden på dansene / samt

vores alles Ingrid, som må lægge øre til meget engang i mellem.

Stor tak til Ingrid fordi hun gider os endnu.

 

Jeg har allerede begyndt at glæde mig til ny sæson, for der kommer helt sikker en

håndfuld nye medlemmer - nemlig alle de medbragte / inviterede mænd, det bliver

godt, og vi arbejder gerne på at lave et mandehold, hvis der er flere, der melder sig på

banen.

Håber I alle må få en sjov og hyggelig aften.

 ad 4.

Regnskabet godkendt.

Overskud på 6.170,88 kr.

Kasse- og bankbeholdning i alt: 27.214,99 kr.

Bestyrelsen betaler nu danseafgift, det har de ikke gjort før.

  

ad 5.

Ingen indkommende forslag til bestyrelsen.

  

ad 6.

Ingen ændring af kontingent og danseafgift.

Kontingent på 100,00 kr. betales fra september 2018 og for 1 år, og skal følge

betaling af danseafgiften.

  

ad 7.

Budget godkendt.

  

ad 8.

Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg: Hanne og Sigrid.

Sigrid ønskede ikke genvalg.

Hanne genvalgt.

Bitten valgt.

 

 

ad 9.

Valg af suppleanter.

Else og Hanne valgt.

 

 ad 10.

Valg af revisorer.

Sigrid valgt.

Rie valgt.

Revisorsuppleant.

Annette valgt.

 

 ad 11.

Forslag: At hvert medlem tager mand / veninde med til en prøveaften

for at få nye medlemmer.

Forslag: At lave workshop ved fester (private / firma).

 

For referat

 

Sigrid