Referat Generalforsamling 2019

Referat
Generalforsamling  i Little City linedancers d 25/1 19  på Italia, Hammel:

 

 

Dagsorden:

  1.   Valg af dirigent.

  2.   Valg af stemmetællere.

  3.   Formandens beretning.

  4.   Regnskabsaflæggelse.

  5.   Indkomne forslag.

  6.   Fastlæggelse af kontingent / danseafgift.

  7.   Godkendelse af budget.

  8.   Valg af bestyrelsesmedlemmer.

  9.   Valg af suppleanter.

10.   Valg af revisorer og revisorsuppleant.

11.   Eventuelt.

 

 


Ingrid blev valgt til dirigent

Hanne R og Gitte blev stemmetællere

Formanden fortalte, at foreningen danser i  Inside danse sal igen fra d. 31/1  2019

Regnskabet gennemgået og godkendt.

Der var ingen indkomne forslag fra medlemmer

Danseafgift og kontingent forbliver uændret

Budget blev godkendt

Nye i bestyrelsen er:
Hanne R og Else.
Dorthe modtog genvalg.

Suppleanter: Dorte B Jensen  1. Suppleant og Susanne blev 2. Suppleant

Revisor blev Sigrid og Sheila
Mette blev revisorsuppleant

Eventuelt:
Samtale om tiltag for at få nye medlemmer/ dansere .

Ref Hanne Nielsen