Referat Generalforsamling 2022

 

Generalforsamling  i Little City linedancers

d 04.03.2022

i Inside, Hammel

 

 

Dagsorden:

  1.   Valg af dirigent.

  2.   Valg af stemmetællere.

  3.   Formandens beretning.

  4.   Regnskabsaflæggelse.

  5.   Indkomne forslag. Dansetider Ingrid

  6.   Fastlæggelse af kontingent / danseafgift.

  7.   Godkendelse af budget.

  8.   Valg af bestyrelsesmedlemmer.

  9.   Valg af suppleanter.

10.   Valg af revisorer og revisorsuppleant.

11.   Eventuelt.

 

 1. Der blev ikke valgt nogen dirigent - formanden tog ordet hvis det var nødvendig

 2. Ikke noget da der kun var 6 medlemmer til generalforsamling  + 3 bestyrelsesmedlemmer

 3.Hjertlig velkommen til generalforsamling, dejligt at se jer  - det er 2 år siden vi sidst var til           generalgorsamling grundet nedlukning med Corona.

    Jeg må desværre meddele at der ikke bliVer noget dans i aften da Ingrid har Corona.

    Vi har haft 2 mærkelige danse år da det har været noget til og fra dans i denne periode - vi        har valgt at vores medlemmer som havde betalt inden nedlukning, kunne danse gratis første      halvår af denne sæson - det giver ikke penge i kassen men trofaste medlemmer - TAK
    Vi har i bestyrelsen ikke snakket om hvordan vi kan skaffe medlemmer - vi er 17 medlemmer
    og det er lidt mindre end sidst-  det hjælper ikke det har vi erfaret fra andre år - det bedste
    er mund til mund eller under armen metoden / eller Facebook -
    TAK TIL JER TROFASTE MEDLEMMER 

    Også en stor TAK til Ingrid selvom hun ikke er her for hyggelig, sjov og til tider krævende
    undervisning. Jeg ved ikke hvordan det er på hold 1, men hold 2 har meget hyggesnak og
    grinen. Ingrid tager det i stiv arm og det er megadejligt. TAK FOR DET

    Fremover vil datoen for Generalforsamlingen være 1. fredag i februar - start i 2023

   Håber på en hyggelig aften selvom der ikke er så mange 

   På foreningens vegne 

   Formanden - Mette 

 4. Regnskabet blev gennemgået og godkendt.

 5. Ingen udefra komne forslag

     Ingrid havde en forespørgsel på at få lagt danse ind på hjemmesiden hver måned - dette har
     bestyrelsen indvidet i hvis der kunne findes en webmaster til det.

     Anne Marie - ville gerne hjælpe med det - TUSIND TAK 

 6. Ændring i danse afgift pisen - der er et lille underskud siden sidste generalforsamling-
     
var der ikke noget protester mod - så priser i 2022 - 2023 er for 24 lektioner 1000, - pr hold
     og hvis dans på 2 hold er den 1500 , -

 7. Budgettet blev godkendt

 8. Hanne Bergman og Else Sørensen var begge på valg - og modtog genvalg - ingen andre
     meldte sig

 9. Valg af suppleanter - Dorte og Rikke

10. Valg af revisor - Anne Marie.
      Valg af suppleanter - Birte og Dorte

11.  Eventuelt -  ikke noget